بی نام و نشان

موقتا بعدا صاحب پدر مادر می شوم

از من که عاشق نمیشوم بخور!

شنبه 14 شهریور‌ماه سال 1388 ساعت 05:21 ب.ظ

...وعشق 

 

 

            واژه ایست که خداوند  

                         

  آن را آفریده ی شهنازی هم خوب نفهمیده  

 

                                                بود ، 

 

ورنه چاکه نمیزد که سیزده سالگیم را   

 

توی آشپزخانه اش تکه تکه کند  . 

 

 

از بچه هوری که با سیلی  

 

توی ماهی تابه ات سرخ میشود از یقه /  

 

                          پیراهن پرسپولیسی   

  

که سه فصل است توی لیگ هیچ 

 

پخی نشد / در آورده که هیچ / میخواهد برگردد 

 

تو رو خدا / ته دریا / لیدر استقلال نه نمی شوم / صحبت از    

                                     شیرنی و 

                              حلاوت عشق میکنی ؟  

 

لج نکن 

 

تا نکردم /  

 

یک نمکدان روی سینه ات خالی خالی 

 

نخور عزیز دلم / 

 

 بدون نان و نمک سیر نمی شوی  

 

با بچه هوری که شکمش خار دارد و  

 

«عشق» به دندان  

  

    سرش نمی شود . 

 

 

 

 


کدهای جاوا وبلاگ

قالب وبلاگ